تبلبغات از گذشته‌های دور بنیان بازاریابی و فروش بوده‌، به طوریکه همیشه صاحبان کسب و کار بخش مهمی از درآمد خود را صرف تبلیغات کرده‌اند. با پیشرفت علم و تکنولوژی تبلیغات شکل دیگری گرفته و از ثبت در روزنامه‌ها و تبلیغات دهان به دهان به انواع تبلیغات چندرسانه ای تغییر یافته است. این تنوع رو به رشد، صاحبان صنایع، شرکت‌ها و کسب و کارها را با مشکلات فراوانی روبرو کرده و مدیریت چنین شرایطی و امکان تبلیغ و برند سازی تنها با همکاری متخصصین حوزه تبلیغات فراهم می‌شود.