ماه: ژانویه 2019

خدمات گروه تبلیغاتی فوو

تبلبغات از گذشته‌های دور بنیان بازاریابی و فروش بوده‌، به طوریکه همیشه صاحبان کسب و کار بخش مهمی از درآمد خود را صرف تبلیغات کرده‌اند. با پیشرفت علم و تکنولوژی تبلیغات شکل دیگری گرفته و از ثبت در روزنامه‌ها و تبلیغات دهان به دهان به انواع تبلیغات چندرسانه ای تغییر یافته است. این تنوع رو […]

ادامه مطلب